Būreliai darželiuose "Mažieji stebuklai"

Muzikos būrelis

Dalyvaudami muzikos pamokėlėse vaikai geba reaguoti į esančios muzikos garsus, balso intonacijas, suklusdami, sutelkdami žvilgsnį, nustodami arba pradėdami judėti įsitraukia į mokytojos pateikiamas dainas. Skambant muzikai, vaikai drąsiai ploja, trepsi, groja įvairiais muzikos instrumentais ar daiktais. Pamokėlių metu vaikai tobulina savo ritmiką, klausą bei meninės raiškos suvokimą.

Muzikos būrelis privatus darželis Vilniuje Mažieji stebuklai

Pojučių būrelis

Tai pamokėlė, kurios metu atidžiai žiūrint, klausant, uodžiant, liečiant, ieškant informacijos įvairiose priemonėse sužinoma apie gyvosios bei negyvosios gamtos objektus bei reiškinius. Šios veiklos metu vaikai stengiasi ypatingai panaudoti savo turimus pojūčius, apie juos šnekėti, įvardinti bei išjausti. Kartu bei bendradarbiaudami, ieško tinkamų problemos sprendimo būdų.

Keramikos būrelis

Keramikos pamokėlės metu juntamas vaikų susikaupimas, harmonija, ramybė. Vaikai tobulina akies – rankos judesių koordinaciją, išreiškia savo džiaugsmą kūrybiškumo metu. Pamokėlės metu yra skatinama vaizduotės improvizacija bei spontaniškas meninis raiškos būdas.

Kermaikos būrelis privatus darželis Vilniuje Mažieji stebuklai
Šokių būrelis

Šokių pamokėlėse vaikai gali išreikšti meninės raiškos džiaugsmą. Tikslingai koordinuoti judesius, išreikšti savo nuotaikas bei emocijas. Girdėdami muzikos garsus, vaikai noriai improvizuoja, įsitraukia ritmingais judesiais kartodami vaizduojamas bei demonstruojamas judesių sekas. Šokdami vaikai mokosi tikslingai atlikti veiksmus, jų sekas, bei lavina stambiąją motoriką, tobulina judesių koordinaciją.

Šokių būrelis privatus darželis Vilniuje Mažieji stebuklai
Anglų kalbos būrelis

Anglų pamokėlės metu vaikai mokosi pažinti bei suvokti naują kalbą, greičiau įsisavinti kalbinius įgūdžius.

Lankydami pamokėles domimės anglų kalba, įgyjame žodžių bagažą, tobuliname žodžių tarimą. Sukuriame kalbos pamatą ateičiai, norėdami bei siekdami geresnio rezultato. Anglų kalbos pamokėlės parengtos pagal vaikų amžiaus tarpsnį, užsiėmimai su dainomis, darbeliais bei žaidimais.

Anglų pamokėlės kaina, nėra įskaičiuota į ugdymo mokesčio kainą.

Pamokėlės vyksta 4 kartus per mėnesį, vieno užsiėmimo kaina 5 eur.

Anglų kalbos būrelis privatus darželis Vilniuje Mažieji stebuklai