Mieli tėveliai, jeigu auginate 1 - 6 metų amžiaus stebuklą

ir Jūs norite, kad Jis..

 • gautų visapusišką lavinimą atsižvelgiant į vaiko amžiaus vystymosi ypatumus
 • lavintų emocinį intelektą
 • ugdytųsi socialinius, bendravimo įgūdžius
 • būtų savarankiškas
 • lavintų vaizduotę, kūrybiškumą, meninius gebėjimus
 • mokytųsi ir žaistų jaukioje, namus primenančioje aplinkoje
 • tobulintų lietuvių kalbos žinias
 • lavintų muzikinius gebėjimus
 • daug laiko praleistų gryname ore šalia miško ar miške.

 

„Mažųjų stebuklų“ darželio filosofija ir ugdymas remiasi visuminio ugdymo principais. Tai reiškia, jog kiekviena veikla, kuria užsiimame, ir tarpusavio bendravimas suteikia nuolatinę galimybę lavintis, atrasti naujus dalykus bei įtvirtinti tai, kas jau žinoma. Grupėje dirbantys pedagogai vadovaujasi humanistinės pedagogikos principais - gerbia kiekvieno vaiko asmenybę, vertina jo unikalumą, tiki pozityvia prigimtimi ir rūpinasi visapusiška vaiko gerove. Pagrindinė pedagogų darbo vertybinė nuostata yra ta, jog tik pats būdamas nuoširdus, kilnus ir siekiantis daugiau gali ir kitą paskatinti tapti tokiu. Todėl mums svarbu ne tik tai, ko mokome, bet ir tai, kokie esame.

Darželio ugdymo procese taikoma:

 1. Reggio Emilia ugdymo filosofijos idėjos;

 2. Socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programa Kimočis;

 3. Ugdymo turinys individualizuojamas pagal vaikų gebėjimus ir jų amžiaus tarpsnio ypatumus;

 4. Valdorfo pedagogikos elementai:

 • ypatingas dėmesys skiriamas darnių socialinių santykių plėtrai. Vaikai mokomi komunikuoti tarpusavyje bei su kitais žmonėmis, šis įgūdis laikomas pagrindiniu, leidžiančiu lengviau adaptuotis aplinkoje, laisvai joje veikti bei kurti. Ugdomas suvokimas, jog kiekvienas yra vertas pagarbos, pakantumo ir supratimo. Vaikui leidžiama pasijausti svarbia grupės dalimi, vertinama jo nuomonė bei skatinamas indėlis į bendrą gerovę.

 • Leisdami laiką mišrioje grupėje, kurioje kartu būna įvairaus amžiaus vaikai (nuo 2 iki 5 metų amžiaus), visi turi galimybę ugdytis ir tobulėti. Mažesnieji, stebėdami vyresniuosius vaikus, sparčiau formuoja savo įgūdžius, perima elgesio modelius. Tuo tarpu vyresni vaikai mokosi būti atidūs ir rūpestingi šalia esantiems, padėti kitiems.

 • Ugdymo procese vertinamas vaiko individualumas ir jo laisvė mokytis savu tempu, plėtoti prigimtinius polinkius ir įgyti autentišką patirtį. Pedagogo užduotis – stebėti ir analizuoti kiekvieno vaiko elgesį, asmenybę, pamatyti jo savitumą ir leisti susidurti su iššūkiais, atitinkančiais vaiko brandą ir gebėjimus.

 

  

  

 

INFORMACIJA

I. ŠIMULIONIO G. 5:

Darbo laikas: pirmadienis – penktadienis, nuo 7.00 val. iki 18.00 val.

Mėnesio kaina: 145 eur. lankant pusę dienos. ( kaina nurodyta jau pritaikius 100 Eur. kompensaciją).

Lankantiems 4 dienas- 135 Eur., 3 dienas- 125 Eur.

Mėnesio kaina: 195 eur. lankant visą dieną. ( kaina nurodyta jau pritaikius 100 Eur. kompensaciją).

Lankantiems 4 dienas- 185 Eur., 3 dienas- 175 Eur.

Broliukams ar sesutėms taikoma 10 procentų nuolaida.

KONSTITUCIJOS PR. 21C:

Darbo laikas: pirmadienis – penktadienis, nuo 7.30 val. iki 18.30 val.

Mėnesio kaina: 205 eur. lankant pusę dienos. ( kaina nurodyta jau pritaikius 100 Eur. kompensaciją).

Lankantiems 4 dienas- 195 Eur., 3 dienas- 185 Eur.

Mėnesio kaina: 245 eur. lankant visą dieną. ( kaina nurodyta jau pritaikius 100 Eur. kompensaciją).

Lankantiems 4 dienas- 235 Eur., 3 dienas- 225 Eur.

Broliukams ar sesutėms taikoma 10 procentų nuolaida.

Mokestis už maitinimą:

Pusryčiai – 0,75 EUR
Pietūs – 2,60 EUR
Vakarienė – 1,2 EUR

Pranešus iš anksto (iki 7:00 val.) apie neatvykimą, maistas neužsakomas ir už jį mokėti nereikia.

Galima valandinė, kelių dienų ar pusdienių per savaitę priežiūra.

Į grupę priimami ir rusakalbiai vaikučiai.

  

Grupės dienotvarkė

07:00 - 09:00 - Labas rytas! Šiltas sutikimas, pusryčiai, žaidimai.
09:00 - 10:00 - Muzikinis ryto ratas, mankštelė, kūrybinis darbelis.
10:00 - 11:00 - Priešpiečiai, pasivaikščiojimas lauke.
11:00 - 12:00 - Pamokėlė (dailės/keramikos, anglų kalbos, muzikos ar šokių).

12:00 - 13:00 - Sveiki pietūs.
13.00 - 16:00 - Laikas skirtas poilsiui ir miegui.
16:00 - 16:30 - Skani vakarienė.
16:30 - 18:00 - Vakaro ratas, žaidimai.

Su savimi turėti vidaus avalynę, drabužėlių persirengimui.

TOP